Pripravujeme

ZAKLIATA

JASKYŇA

Rozprávka patrí k najstarším žánrom ľudovej slovesnosti, ale pretrvala stáročia a pevne sa usadila v ľudskom povedomí ako potrebná súčasť života,ústnym podaním, perom spisovateľov, či reprodukovaná najnovšími technológiami. Prečo asi?

Produkované filmy | nájdete nas
  • Facebook
  • YouTube
  • Vimeo Social Icon
Filmová spoločnosť

ATTACK FILM

pri tvorbe audioviziálnych diel aktívne spolupracuje so spoločnosťou et cetera group, s.r.o.

logo-2.300.300.s.png