top of page
Kontaktatné informácie

ATTACK FILM, s.r.o.

attackfilm@attackfilm.sk      
+421 903 780 403  I  Ľubomír Slivka  I  lubomir.slivka@attackfilm.sk
 

Sídlo a korešpondenčná adresa

Prúdová 3035 / 12

821 05 Bratislava - Ružinov

Slovenská republika

vchod do firmy je na adrese Strojnícka 24

Fakturačné údaje

IČO: 35902809

DIČ: 2021886295

IČ DPH: SK2021886295

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka 33386/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 4557

bottom of page